» Start

Budżet Obywatelski 2023: O-37 - Centrum Aktywności Sportowej Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin (etap 4)

Mamy szansę na rewitalizację boisk asfaltowych i stworzenie dwóch fajnych boisk ze sztuczną nawierzchnią.

Projekt O-37 jest czwartym etapem działania zmierzającego do powstania Centrum Aktywności Sportowej Bronowice w ramach obiektu sportowego zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przy ul. Słowiczej 3 w Lublinie. Przedsięwzięcie docelowo ma za zadanie adaptację i rewitalizację przestrzeni pod utworzenie profesjonalnej bazy treningowej wraz z zewnętrznym kompleksem rekreacyjnym. Realizacja projektu poprawi warunki uprawiania sportu uczniów zespołu szkół, a także zwiększy jego dostępność względem wszystkich grup społecznych w dzielnicy Bronowice oraz innych dzielnic, szczególnie sąsiadujących z Bronowicami. W ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 podjęte zostaną działania utworzenia boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią.

Nasz projekt to O-37 (https://decyduje.lublin.eu/pl/budzet-obywatelski-l/ix-edycja/projekty2023/podglad-projektu/?projectId=7955243b-d4ab-4b05-97ab-a8a7f86db045), ale mamy możliwość głosować na trzy projekty, i dlatego popieramy również mniejsze projekty naszych sąsiadów:
D-51 (mobilne boisko przy Szkole Podstawowej nr 15) oraz
D-89 (mobilne boisko na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej przy ul. Ordonówny 4).

Głosować można przez stronę internetową: https://decyduje.lublin.eu/pl/budzet-obywatelski-l/glosowanie/