» Start

Informacja o szkolnych stypendiach 2019/2020

W szkole istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne. Jest ono przyznawane uczniowi, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 528 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z poniżej wymienionych okoliczności:

Stypendium przyznawane jest na cele edukacyjne. Odpowiednie wnioski są do odebrania u pedagoga szkolnego i w sekretariacie szkoły.

Termin składania wniosków w szkole upływa 16 września 2019 r.