» Start

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja styczeń–luty 2020 r.) zostały przesłane wszystkim zdającym przez dziennik elektroniczny.

Więcej informacji oraz deklaracje ponownego przystąpienia do egzaminu na stronie praktycznej nauki zawodu…