» Start » Projekty

PI E-podręczniki szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim

Zespół Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Lublinie uczestniczy w realizacji projektu „PI E-podręczniki szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim”, realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego, realizowanego w Partnerstwie pomiędzy Liderem Narodowym Forum Doradztwa Kariery z siedzibą w Warszawie, Wschodnim Klubem Techniki i Racjonalizacji z siedzibą w Zamościu oraz Stowarzyszeniem Innowacja Polska z siedzibą w Krakowie.