Szkolny Budżet Obywatelski

Informacje ogólne

Szkolny Budżet Obywatelski w Zespole Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie realizowany jest w ramach konkursu „Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie - Szkolne Budżety Obywatelskie – druga edycja”

Konkurs jest działaniem realizowanym w ramach przygotowań do obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023. Inicjatywa finansowana jest w ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach projektu „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży – projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności” oraz ze środków Gminy Lublin.

Konkurs ma na celu:

  • rozwijanie i promowanie samorządności uczniowskiej,
  • wzrost poczucia wpływu uczniów i uczennic na sprawy szkoły,
  • rozwijanie współpracy na rzecz współtworzenia przestrzeni edukacji,
  • rozwijanie społeczności szkolnych i lokalnych,
  • rozwijanie i promowanie partycypacji obywatelskiej na terenie Miasta Lublin.

Szkoła w ramach programu otrzymała 4 tys. zł na realizację projektów, a także wsparcie merytoryczne, organizacyjne i promocyjne. Udział w projekcie przyczyni się do rozwoju samorządności uczniowskiej, aktywizacji i integracji całej społeczności szkolnej.

Idea Szkolnego Budżetu Obywatelskiego

Szkolny Budżet Obywatelski – to proces, w którym o przeznaczeniu części szkolnego budżetu decyduje społeczność szkolna. Uczniowie i uczennice, a także nauczyciele czy inni pracownicy szkoły, zgłaszają pomysły, tworzą projekty, a następnie sami wybierają te, które ich zdaniem są najbardziej atrakcyjne i potrzebne. Wybrane projekty zostają zrealizowane.

Szkolny budżet to także lekcja współdecydowania o szkole oraz współodpowiedzialności za nią. W tym procesie niezbędna jest rzetelna diagnoza potrzeb oraz szukanie rozwiązań najlepiej na nie odpowiadających. Udział w szkolnym budżecie to także wyjątkowa okazja, by zaszczepić w młodzieży ducha samorządności, poczucie wpływu na to, jak szkoła funkcjonuje i co się w niej dzieje, oraz przekonanie, że warto się angażować.

Szkolny Budżet Obywatelski łączy różne grupy społeczności szkolnej, integruje i uczy współpracy z rówieśnikami, ale też z nauczycielami czy pracownikami administracyjnymi na każdym etapie realizacji wspólnego celu.

Przy okazji szkolnego budżetu uczniowie uczą się o świecie szkolnych finansów, a szacując koszt swoich pomysłów, zaczynają widzieć, jakie możliwości i ograniczenia wiążą się z określonymi kwotami. Ten proces jest praktycznym uzupełnieniem nauki przedsiębiorczości w szkole.

Projekt Szkolne Budżety Obywatelskie to połączenie czterech, bardzo ważnych cech: transparentności, równości, powszechności i dobrowolności.

Transparentność

Bardzo ważne jest to, by wszyscy członkowie społeczności szkolnej dysponowali pełną (i zrozumiałą dla siebie) informacją o całym procesie. Zasady szkolnego budżetu są spisane w regulaminie i upublicznione, każdy powinien mieć do nich dostęp.

Równość

Ważną wartością, która sprawia, że wszyscy członkowie społeczności szkolnej czują się współodpowiedzialni za szkolny budżet, jest równość. Oznacza ona, że zasady tworzone są w gronie przedstawicieli wszystkich grup w społeczności szkolnej współpracujących na równych prawach. Wypracowane zasady powinny obowiązywać wszystkich, niezależnie od wieku czy pełnionej w szkole roli. Cała społeczność szkolna powinna mieć równe prawa na etapie składania projektów ich promocji oraz wyboru.

Powszechność

Istotna w kontekście powszechności jest kwestia grup w społeczności szkolnej, które biorą udział w programie, czyli na przykład w pisaniu projektów lub głosowaniu. Ze swej nazwy szkolny budżet to proces obejmujący całą szkołę. Dlatego cała społeczność szkolna powinna mieć szansę udziału w szkolnym budżecie, choćby tylko na wybranym jego etapie.

Dobrowolność

Uczestnictwo w szkolnym budżecie, jest dobrowolne. Nikt nie powinien czuć, że szkolny budżet jest odgórnie nałożonym obowiązkiem. Warto więc unikać rozwiązań, które domyślnie zakładają uczestnictwo wszystkich uczniów i uczennic, na przykład na etapie wyboru projektów (powinno im przysługiwać prawo do niegłosowania).

Skład Szkolnego Zespołu Roboczego:

Anna Konderak
Żaneta Łopuszyńska
Małgorzata Warowna
Antoni Bara
Igor Beck
Szymon Drewniak
Adrian Golianek
Krystian Kłos
Marcel Kowalewski
Szymon Łukasiewicz
Michalina Miler
Kacper Nowakowski
Paweł Tatarczak
Piotr Tatarczak
Monika Vlasak
Sebastian Woźniak
Arkadiusz Ziemichód