» Start » Projekty

Zdobyte doświadczenie inwestycją w przyszłość lubelskiego technika

Projekt nr 2018-1-PL01-KA102-047746 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodoweWymagania stawiane absolwentom szkół zawodowych przez pracodawców stale wzrastają. Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych muszą stawić czoło tym wymaganiom i dostosować się do potrzeb nowoczesnego rynku pracy. Szansą na unowocześnienie kształcenia w zawodach budowlanych i wyposażenie uczniów w niezbędne praktyczne umiejętności w zawodzie jest realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Dzięki projektowi ZSB „Zdobyte doświadczenie inwestycją w przyszłość lubelskiego technika” o numerze 2018-1-PL01-KA102-047746 14 uczniów naszej szkoły będzie mogło wyjechać na staż zawodowy organizowany przez instytucję partnerską Vitalis GmbH w Niemczech. Projekt będzie trwał od 1 listopada 2018 do 31 października 2019 r.

Staż odbędzie się w terminie od 19.05.2019 do 01.06.2019r. Uczestnikami projektu przez cały okres jego realizacji będzie 8 uczniów i uczennic z klasy trzeciej Technikum Budowlanego o specjalizacji technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz 6 uczniów z klasy trzeciej Technikum Drzewnego o specjalizacji technik technologii drewna w przedziale wiekowym 17-18 lat. Odbędą oni dwutygodniową praktykę zawodową w warsztatach niemieckiej organizacji szkoleniowej.

Głównym celem projektu jest zdobycie nowych kwalifikacji przez uczniów i podniesienie ich umiejętności zawodowych. Uczniowie będą się doskonalić w zakresie umiejętności zawodowych.

Nasi uczniowie poznają najnowsze technologie stosowane w swoich dziedzinach oraz nauczą się obsługiwać nowe maszyny. Szkolenie odbywać się będzie pod okiem doświadczonych instruktorów. Projekt umożliwi uczestnikom nawiązać kontakty z rówieśnikami oraz podnieść poziom znajomości języka niemieckiego. Uczniowie zdobędą określoną wiedzę i umiejętności z zakresu organizowania i wykonywania robót , posługiwania się urządzeniami stanowiącymi wyposażenie techniczne zakładu, dostosowania do wymogów organizacji pracy w zespole i dyscypliny obowiązującej pracowników, właściwego organizowania miejsca pracy, oceniania jakości wykonywanych czynności, stosowania się do zasad bhp, p.poż. i ochrony środowiska.

Dzięki stażom młodzi ludzie rozpoczynający pracę w swoim zawodzie będą posiadali międzynarodowe doświadczenie zawodowe, będą mogli uwolnić się od kompleksów zawodowych, językowych i kulturowych. Taka sytuacja znacznie poprawi w przyszłości ich szanse na rynku pracy zarówno polskim jak i europejskim.

Pod koniec stażu zostaną zorganizowane dwa różne egzaminy sprawdzające umiejętności zdobyte przez uczniów podczas stażu: jeden według standardów niemieckich (umiejętności praktyczne), drugi według polskich (wiadomości teoretyczne).

Nasz partner w projekcie

Vitalis Betreuungsgeselischaft fur Modellprojekte mbH www.gut-wehlitz.de

Vitalis GmbH jest organizacją przyjmującą w ramach programu Leonardo da Vinci i zajmuje się głównie realizacją projektów mobilnościowych IVT, PLM i VETPRO z różnych dziedzin kształcenia głównie zawodowego. Współpraca z ponad 200 małymi i średnimi przedsiębiorstwami w rejonie Lipska i Halle pozwoliła na przeprowadzenie wielu udanych praktyk i wymian doświadczeń głównie dla kadry nauczycielskiej i szkoleniowej. W przeciągu ostatnich 15 lat firma brała udział w kilkuset projektach zrealizowanych w różnych dziedzinach kształcenia i przyjmuje u siebie rocznie około 1000 gości z krajów Unii Europejskiej. W firmie zatrudnionych jest 20 pracowników, którzy w okresie realizacji stażu przejmują pełną odpowiedzialność za merytoryczną i techniczną realizację założeń projektowych, jak i również wspierają młodzież czy grono nauczycielskie w kwestiach problemów językowych. Programy pobytu, zorganizowane zarówno dla uczniów szkół zawodowych i technicznych, jak i dla grona nauczycielskiego, czy innych pracowników zainteresowanych projektami, udokumentowane zostały przez współpracujące z firmą szkoły, co pozwala nowym partnerom na wcześniejszą weryfikację całego przedsięwzięcia. Firma specjalizuje się w organizacji praktyk w działach typowo technicznych: mechanika ogólna i samochodowa, mechatronika, elektronika, elektryka, elektrotechnika, w dziale fryzjerstwa (Vitalis GmbH posiada swój własny salon fryzjerski) i kosmetyki, jak i we wszystkich kierunkach związanych z gastronomią, hotelarstwem czy budownictwem (technologia robót wykończeniowych, murarstwo, posadzkarstwo). Działy ukierunkowane na logistykę i spedycję towarów, kierunki związane z handlem również idealnie pasują i harmonizują z firmami regionu Lipska. Vitalis GmbH w połączeniu z praktykami oferuje szeroki program kulturalny, jak i również w ramach zainteresowania partnerów kursy językowe. Vitalis GmbH organizowała również dla niemieckich ośrodków szkolenia zawodowego staże zawodowe w Polsce, dzięki czemu zebrała szeroką wiedzę na temat polskiego szkolnictwa zawodowego i może ją w odpowiedni sposób wykorzystać w układaniu poprawnych programów uwzględniających potrzeby szkolnictwa polskiego. Firma posiada na swoim terenie własną bazę noclegową i żywieniową, klub młodzieżowy, boisko do gry w siatkówkę i piłkę nożną, miejsce do grillowania. Firma posiada własne warsztaty mechaniczne, elektroniczne, fryzjerskie oraz mechaniczne.

opracowała: koordynator instytucji goszczącej - Małgorzata Worona