» Start

Dzień Otwarty z Państwową Inspekcją Pracy

W dniu 27 kwietnia 2022 roku w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty z Państwową Inspekcją Pracy.

Uczniowie technikum uczestniczyli w wykładach przeprowadzonych przez pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie. Ich tematyka obejmowała zagadnienia takie jak prawo pracy oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie dla robót na wysokości, w wykopach i przy obsłudze maszyn. Po wykładach uczniowie wzięli udział w konkursie.

Następnie odbyła się prezentacja środków ochrony indywidualnej przeprowadzona przez p. Grzegorza Kowalczyka z f-my REGSTA oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy. W czasie pokazu przedstawiciel firmy MOTA-ENGIL Central Europe wskazywał na zagrożenia występujące przy pracy w budownictwie.

Na zakończenie wydarzenia ogłoszono wyniki konkursu i wręczono najlepszym uczniom dyplomy i cenne nagrody ufundowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie oraz firmę MOTA-ENGIL.