» Start » Projekty

Lublin stawia na zawodowców

Technikum Drzewne wchodzące w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie uczestniczy w realizacji projektu „Lublin stawia na zawodowców” (nr: RPLU.12.04.00-06-0057/17).

„Lublin stawia na zawodowców” to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020. Jest on realizowany przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Gminą Lublin.

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Lublin, w wyniku którego zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie uczniów / absolwentów na lokalnym rynku pracy. Ponadto poprzez utworzenie w ramach projektu platformy wymiany informacji, pomiędzy uczniem-szkołą-pracodawcą-organem prowadzącym, zwiększone zostaną szanse absolwentów szkół na rynku pracy.

Technikum Drzewne zyskuje poprawę wyposażenia „pracowni rysunku technicznego” oraz wyposażenia „pracowni materiałoznawstwa i technologii drewna” dla zawodu technik technologii drewna. Zakupione będą także nowe maszyny i narzędzia do warsztatów zajęć stolarskich, które realizuje technik technologii drewna.

Ponadto w ramach projektu realizowane będą staże wakacyjne dla młodzieży w zakładach pracy oraz szereg specjalistycznych szkoleń dla uczniów, w tym m.in. „Renowacja mebli”, „Kosztorysowanie Norma Pro”, „Komputerowe wspomaganie projektowania w stolarstwie – AutoCad”, „Projektowanie zestawów meblowych”, „Kurs snycerski”, „Programowanie urządzeń sterowanych numerycznie CNC”. Przeprowadzane są także specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli zawodu, którzy następnie będą mogli wykorzystać zdobyte umiejętności i przekazać je uczniom.

Uczniowie i nauczyciele uzyskają zwiększenie dostępu do nowoczesnych technik i technologii poprzez wyjazdy szkoleniowe do specjalistycznych firm stolarskich i meblarskich, m.in. do Zakładu Produkcji Forniru w Łaszczowie k. Tomaszowa Lubelskiego, Fabryki Black Red White w Biłgoraju, firmy Roto Frank Okna Dachowe w Lubartowie oraz na Targi Maszyn Stolarskich w Poznaniu.