» Start

Bursa nr 8

Pracownicy

Nad bezpieczeństwem młodzieży czuwają:

 • Dyrektor Szkoły oraz Bursy nr 8: Aleksander Błaszczak
oraz wychowawcy:
 • Lidia Doszko – lidia.doszko@zsb.lublin.eu
 • Anna Najda – anna.najda@zsb.lublin.eu
 • Dariusz Ochmański – dariusz.ochmanski@zsb.lublin.eu
 • Katarzyna Raboszuk – katarzyna.raboszuk@zsb.lublin.eu
 • Maria Szaniawska – maria.szaniawska@zsb.lubllin.eu
 • Wiktoria Zielińska – wiktoria.zielinska@zsb.lublin.eu
 • Ryszard Żyłka – ryszard.zylka@zsb.lublin.eu

Młodzież jest pod opieką wychowawców siedem dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

Z wychowawcami można konsultować się za pomocą dostępnych środków komunikacji elektronicznej (e-dziennika, poczty e-mail, innych komunikatorów) od poniedziałku do piątku w czasie dyżurów:

 • Lidia Doszko (koło artystyczne) – poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: godz. 14:00–20:00
 • Anna Najda (gr. 4) – poniedziałek, środa, czwartek, piątek: godz. 14:00–20:00
 • Dariusz Ochmański (gr. 3) – poniedziałek, wtorek, środa, piątek: godz. 10:00–12:00 i 16:00–20:00
 • Katarzyna Raboszuk (gr. 6) – poniedziałek–czwartek: godz. 12:00–18:00
 • Maria Szaniawska (gr. 1) – wtorek–piątek: godz. 8:00–14:00
 • Wiktoria Zielińska (gr. 2) – poniedziałek–czwartek: godz. 9:00–12:00 i 17:00–20:00
 • Ryszard Żyłka (gr. 5) – wtorek, środa, czwartek: godz. 15:00–21:00

Baza socjalnobytowa

Bursa przy Zespole Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego zajmuje pomieszczenia na I i II piętrze oraz suterenę w jednym ze skrzydeł szkoły.

I piętro: pokój wychowawców, świetlica (z telewizorem, dostępem do internetu, który jest również dostępny na terenie całej bursy - sieć bezprzewodowa), pokój socjalny dla uczniów (z kuchenką elektryczną, mikrofalówką, pralką, suszarką, lodówką, deską do prasowania, żelazkiem, czajnikiem bezprzewodowym), zaplecze sanitarne (WC, umywalki, prysznic), sala tradycji szkoły oraz 17 pokoi 4-osobowych.

II piętro: świetlica do tenisa stołowego, pokój cichej nauki, zaplecze sanitarne (WC, umywalki, prysznice), izolatka oraz 17 pokoi mieszkalnych 4-osobowych.

Suterena: stołówka, kuchnia, magazyn, pralnia, magazyn pościelowy, siłownia.

Regulamin, plan dnia w bursie oraz inne dokumenty związane z pracą i funkcjonowaniem placówki, są wywieszone w gablotach informacyjnych na korytarzu w bursie lub do wglądu u wychowawców.

Czas wolny

Wrażliwość kadry na zainteresowania i potrzeby młodzieży zaowocowała urozmaiconym programem wychowawczym. W trakcie roku szkolnego młodzież spędzała czas wolny uczestnicząc w różnych przedsięwzięciach i kołach zainteresowań.

Młodzież ma możliwość uczestnictwa w rożnego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych przez bursę oraz inne placówki opiekuńczo-wychowawcze. Co roku nasi wychowankowie biorą udział między innymi w Konkursie Piosenki Walentynkowej, Konkursie Kolęd, Konkursie Poezji Miłosnej - „Erato”, Interdyscyplinarnym Turnieju Sportowym (rozgrywki sportowe dla chłopców i dziewcząt w piłce nożnej, piłce siatkowej, koszykówce, tenisie stołowym, szachach, strzelaniu). Wychowankowie mogą również uczestniczyć w wyjściach zorganizowanych, takich jakich: wycieczka na Majdanek do obozu zagłady, wycieczka po Starym Mieście, wyjścia na uroczystości patriotyczne. Natomiast w bursie wychowankowie mogą brać udział w zajęciach plastycznych o różnej tematyce oraz w zajęciach sportowych. Wychowankowie również mogą korzystać z centrum multimedialnego, które się znajduje w szkolnej bibliotece.

Tradycją bursy staje się też: Kolacja Wigilijna z występem artystycznym (jasełka), Uroczysty Posiłek z okazji Świąt Wielkanocnych, integracyjne zajęcia, spotkania z okazji różnych uroczystości.

Kontakt

Bursa nr 8, ul. Słowicza 3, 20-336 Lublin

tel. 533 955 408

e-mail: bursa8@zsb.lublin.eu