» Start

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ogłasza nabór do Branżowej Szkoły Budownictwa II Stopnia w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie (kwalifikacja BUD.25). Kandydaci powinni pobrać wniosek, wydrukować i wypełnić czytelnie, a następnie złożyć wraz z załącznikami w sekretariacie szkoły.

Wymagane załączniki:

  1. Świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej.
  2. Świadectwo OKE lub dyplom czeladniczy potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie „monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie” (kwalifikacje: BUD.11 lub BD.04).
  3. Dwa zdjęcia.

Do pobrania: