» Start

Samorząd Uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego

 1. Sandra Wrobel, III O, Starosta
 2. Krzysztof Stasicki, II OC, Zastępca starosty
 3. Aneta Vlasak, II OC, Sekretarz
 4. Dominika Drążyk, II OC, Organizator pracy Rady Samorządu Uczniowskiego
 5. Dominika Dziedzic, II OC, Organizator pracy Rady Samorządu Uczniowskiego
 6. Weronika Bochen I FOp Organizator pracy Rady Samorządu Uczniowskiego
 7. Jakub Szalast, III DF, Rzecznik do spraw uczniów technikum
 8. Piotr Chyliński I EHL, Rzecznik do spraw uczniów technikum
 9. Karolina Rudzka, IV DF, wspomaga pracę Rady SU
 10. Kacper Czerniakowski, I BDF, wspomaga pracę Rady SU
 11. Katarzyna Kowalska, I BDF, współpraca z bursą i biblioteką
 12. Agnieszka Wesołowska, III O wolontariat
 13. Ewelina Maruszak, III O wolontariat sportowy

Młodzieżowa Rada m. Lublin

 1. Mateusz Piasecki, II OC, Radny Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w roku szkolnym 2019/2020

Opiekun SU ZSB

 1. Żaneta Łopuszyńska