Kontakt

Zespół Szkół Budowlanych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
ul. Słowicza 3, 20-336 Lublin

telefony: 81 444 27 01, 81 444 27 02
tel. kom.: 533 927 011
e-mail: poczta@zsb.lublin.eu
ePuap: /zsb/skrytkaESP

Inspektor danych osobowych: zsb@iod.lublin.eu

NIP: 946-18-14-343
REGON: 000191856

Jak nas znaleźć…

Numery kont bankowych

Rada Rodziców:
86 1240 2496 1111 0010 4490 2093
duplikaty (świadectwa, legitymacji):
36 1240 1503 1111 0010 0170 2171
czesne za bursę i wyżywienie:
indywidualne konto wychowanka/ucznia

Uwaga: mieszkańców Bursy nr 8 opłat za czesne i wyżywienie prosimy dokonywać osobnymi przelewami.