» Start

W Niemczech z OHP

Od 5 do 10 maja sześciu uczniów Szkoły Branżowej: Michał Flis, Piotr Zdybel (2ht), Paweł Myszak, Michał Król (2el) Bartłomiej Januszko i Patryk Podsiadły (1ahl) w ramach wymiany międzynarodowej organizowanej przez OHP, przebywało w Niemczech. Wybrani ze względu na bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie uczniowie trochę pracowali, ale przede wszystkim odpoczywali, zwiedzali i zawierali nowe znajomości.