» Start

XIII międzyszkolny konkurs zawodowy „Rok przed dyplomem”

7.06.2019 r., w gmachu Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej odbyła się konferencja podsumowująca XIII międzyszkolny konkurs zawodowy „Rok przed dyplomem” organizowany pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Lublin, Rektora Politechniki Lubelskiej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Laureaci i wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe dodatkowo w zawodach, objętych międzynarodową certyfikacją umiejętności informatycznych lub zawodowych Polskie Towarzystwo Informatyczne i Fundacja VCC przyznały laureatom vouchery na egzaminy certyfikujące ECDL i VCC.