» Start

„Aktywność Młodych w mieście”

20 listopada przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego uczestniczyli w spotkaniu młodzieży z lubelskich szkół pt. „Aktywność Młodych w mieście”. Spotkanie to stanowi część działań w ramach projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030”. Młodzież mogła przedstawić swoje potrzeby, pomysły, wizje w kontekście funkcjonowania miasta, jak widzą Lublin teraz i jakiego miasta życzyliby sobie w 2030 r.