» Start

Słowo do Absolwentów

Gratuluję pomyślnego ukończenia szkoły, która była kolejnym, ważnym etapem w waszym życiu. Nietypowy to rok szkolny, gdyż takiego zakończenia nikt się nie spodziewał. Bardzo żałuję, że sytuacja epidemiczna uniemożliwiła zorganizowania w szkole uroczystego zakończenia roku szkolnego. Opuszczacie mury szkolne, aby zacząć samodzielne, dorosłe życie. To wielka radość, ale też i obowiązek sprostania nowym, trudnym czasom, nowym wyzwaniom, jakie niesie współczesna rzeczywistość. Będzie ona wymagała od Was aktywności, zaradności, wiary we własne siły. Myślę, że jesteście dobrze przygotowani do nowej roli i oby tylko zdrowie wszystkim służyło.

Zapewne zainteresowani jesteście odbiorem świadectw i innych dokumentów, które składaliście przy rekrutacji. Aby nie było konieczności kilkukrotnego przyjeżdżania do szkoły, świadectwa można będzie odebrać razem z dyplomami technika po 24 maja 2020 r. W przypadku, gdyby ktoś potrzebował świadectwo wcześniej to proszę o telefon do sekretariatu szkoły i umówienie się na wizytę. Świadectwa są przygotowane. Proszę pamiętać o ewentualnym zwrocie książek do biblioteki szkolnej. Absolwenci, którzy będą zdawali maturę wszystkie swoje dokumenty będą mogli odebrać w czasie pierwszych dni matur.

Skoro już o maturach mowa… Jak już wiecie z mediów matury 2020 przewidziane są w nowym terminie: od 8 do 29 czerwca. W tym roku będą tylko egzaminy pisemne. Proszę wszystkich o mobilizację, pomimo trudnego okresu, aby wykonać kolejny wysiłek w przygotowywanie się do obowiązkowych i wybranych przedmiotów. Informacje dotyczące matur będą umieszczane na stronie internetowej szkoły w zakładce „Uczeń/rodzic” -> „Matura”. Informacje można także znaleźć na stronie CKE.

Mimo trudnej sytuacji mam nadzieję, że uda Wam się, przed definitywnym rozstaniem ze szkołą, spotkać swoje panie wychowawczynie.

Pozdrawiam i życzę powodzenia!

Aleksander Błaszczak

Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Lublinie