» Start

Sukces naszych uczniów na XIV Międzyszkolnym Konkursie Zawodowym „Rok Przed Dyplomem”

W dniu 15.05.2020 r. grupa 216 uczniów klas technicznych z 28 szkół województwa lubelskiego przystąpiła do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności podczas regionalnego etapu XIV lubelskiego międzyszkolnego konkursu zawodowego „Rok przed dyplomem”. Honorowy patronat nad konkursem sprawowali Marszałek Województwa Lubelskiego, Kurator Oświaty w Lublinie, Prezydent Miasta Lublin, Rektor Politechniki Lubelskiej, Polskie Towarzystwo Informatyczne. Organizatorem konkursu jest Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie.

Z uwagi na bieżącą sytuację epidemiologiczną konkurs odbywał się w formie testu zdalnego.

Reprezentanci naszej szkoły wyróżnieni w konkursie w poszczególnych kwalifikacjach:

Technik technologii drewna  (AU.15)
I miejsce - Jacek Szymański z klasy III D
II miejsce - Mateusz Naja z klasy III D

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (BD.17)
I miejsce - Nazarii Dudchyk z klasy III F

Technik budownictwa (BD.29)
III miejsce - Kacper Stasiak z klasy III O