» Start

Sukces naszych uczniów na XV Międzyszkolnym Konkursie Zawodowym „ROK PRZED DYPLOMEM”

W dniu 10.05.2021 r. grupa 202 uczniów klas technicznych z 25 szkół województwa lubelskiego przystąpiła do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności podczas regionalnego etapu XV lubelskiego międzyszkolnego konkursu zawodowego „Rok przed dyplomem”. Honorowy patronat nad konkursem sprawowali Marszałek Województwa Lubelskiego, Kurator Oświaty w Lublinie, Prezydent Miasta Lublin, Rektor Politechniki Lubelskiej, Polskie Towarzystwo Informatyczne. Organizatorem konkursu jest Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną konkurs odbywał się w formie testu zdalnego.

Reprezentanci naszej szkoły wyróżnieni w konkursie w poszczególnych kwalifikacjach:

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (BD.17)

I miejsce – Mateusz Rusek z klasy III F

II miejsce – Damian Zając z klasy III F

Technik budownictwa (BD.29)

II miejsce – Dominika Dziedzic z klasy III O

Technik technologii drewna (AU.15)

I miejsce - Mateusz Bielak z klasy III D

II miejsce - Jakub Wrzos z klasy III D

Wszystkim laureatom gratulujemy!