» Start

Zespół Szkół Budowlanych laureatem konkursu „Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie – Szkolne Budżety Obywatelskie – druga edycja"

Szkolny Budżet Obywatelski niesie korzyści dla całej społeczności szkolnej. Działania w ramach SBO integrują społeczności szkolne, rozwijają i promują samorządność oraz tworzą przestrzenie do realizacji projektów spełniających marzenia młodzieży. Pozytywnych efektów udziału w całym procesie jest wiele, jednak wszystkie one wymagają zaangażowania i aktywności.

Nasza szkoła otrzyma 4 tys. zł na realizację projektów, a także wsparcie merytoryczne, organizacyjne i promocyjne. Udział w projekcie przyczyni się do rozwoju samorządności uczniowskiej, aktywizacji i integracji całej społeczności szkolnej.

Realizacja procedur Szkolnych Budżetów Obywatelskich będzie trwała od września do końca grudnia 2022 r. Zakres działań to zbieranie projektów, ich promocja oraz wybór najlepszych przez społeczność szkolną i realizacja. Czeka nas więc spore wyzwanie.

Konkurs „Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie - Szkolne Budżety Obywatelskie - druga edycja” jest realizowany w ramach przygotowań do obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023. Inicjatywa finansowana jest ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach projektu „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności” oraz ze środków Miasta Lublin.