» Start

Projekt ekologiczny „Zmieniam siebie na lepsze”

Nasza szkoła pod patronatem Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży zrealizowała projekt ekologiczny „Zmieniam siebie na lepsze”.

Celem projektu było zwiększenie świadomości ekologicznej i prozdrowotnej oraz aktywności fizycznej uczniów technikum po długim okresie nauki zdalnej.

Zrealizowane zostały następujące działania:

  1. Akcja plakatowa pod hasłem: „Jestem eko”. Wykonanie plakatów w dowolnej technice, wyróżnieni uczestniczyli w wycieczce do Poleskiego PN.
  2. Promocja zdrowej żywności z degustacją.
  3. Sportowy turniej międzyklasowy w biegach na 400m.
  4. Dzień ekotransportu do szkoły – przyjazd rowerem, na rolkach.
  5. Zajęcia edukacyjne w Poleskim Parku Narodowym – wycieczka dla uczniów najbardziej zaangażowanych w realizację projektu.
  6. Wyprzedaż garażowa przedmiotów i kiermasz ciast przekazanych przez uczniów i nauczycieli. Zebrane fundusze przeznaczone zostały na zakup zabawek dla psów z lubelskiego schroniska oraz dofinansowanie naszej wycieczki do Poleskiego Parku Narodowego.
  7. Udział w akcji „Sprzątamy dla Polski” – młodzież zebrała 8 worków odpadów w dzielnicy Bronowice.
  8. Zbiórka elektrośmieci na terenie szkoły i bursy.
  9. Konkurs „Drugie życie odpadów - prezentacja przedmiotów wykonanych z odpadów powstałych na zajęciach praktycznych.
  10. Wizyta w Muzeum Wsi Lubelskiej - obcowanie z naturą i poznanie tradycyjnego życia wiejskiego.

Film: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4q2SV8CbyYY%26fbclid%3DIwAR1iqTo7BHt71ywmtSewQWq027K_UwuMh7sUTNz5_0qHREpc6E4k_ILtVyA&h=AT1voGnHGUF-CRlXdbxqMZu-UxLPQYqY3oVeY0yw5TJ198xHthlK1UN7uxBqB-bpKToFUlQEMZUvlmouQZ2h-pYYK6cLw7wDDtsARxyTQJkqFboOFZg5Z9Bse0NU6zh4fG-nYQ