» Start

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. 2020 poz. 410 z póź. zm.) bursa od 01.06.2020 udostępnia niektórym wychowankom możliwość zamieszkania. Zgodnie z rozporządzeniem dopuszcza się możliwość zakwaterowania uczniów:

  1. korzystających  z konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne;
  2. ostatnich klas szkół branżowych I stopnia i klas III technikum odbywających staże uczniowskie oraz praktyki zawodowe;
  3. tegorocznych maturzystów, dla których w szkołach organizowane są konsultacje przedmiotowe (podczas konsultacji i matur);
  4. uczniów zdających egzaminy zawodowe.

Na informacje kto i w jakich dniach chciałby zamieszkać w bursie czekamy do dnia 25.05.2020 roku (poniedziałek) do godziny 15:00. Dotyczy to tylko wychowanków bursy, czyli tych, którzy mieszkali w bursie przed zawieszeniem zajęć w szkołach.

Informacje prosimy wysyłać poprzez dziennik elektroniczny lub na e-mail: dariusz.ochmanski@zsb.lublin.eu.

Przed zgłoszeniem deklaracji pobytu prosimy zapoznać się z wytycznymi GIS, MZ i MEN (w załączniku) dla rodziców i wychowanków.

Do pobrania: