» Start

Od dnia 25 maja 2020 można odbierać dyplomy technika (w godzinach 8:00-15:00). Abiturienci zdający maturę będą mogli odebrać dyplomy w dniu egzaminów maturalnych.