» Start

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020 i wydawania świadectw w dniu 26 czerwca 2020 roku w Zespole Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Świadectwa promocyjne wydawane będą indywidualnie przez wychowawców klas w ciągu jednej (pełnej) godziny zegarowej dla dwóch klas w tym samym czasie w oddzielnych salach lekcyjnych według zamieszczonej poniżej tabeli.

8:00–9:00 1 Og – sala nr 5 1 EHLp – sala nr 18
9:00–10:00 1 BDFg – sala nr 4 2 ET – sala nr 16
10:00–11:00 1 BCDp – sala nr 14 2 AHL – sala nr 2
11:00–12:00 1 ATp – sala nr 9 2 OC – sala nr 1
12:00–13:00 1 FOp – sala nr 11 2 DF – sala nr 8
13:00–14:00 3 ZM – sala nr 3 1 HTg – sala nr 17

Uczniowie oraz wychowawcy klas muszą mieć maseczki zakrywające usta i nos.

W sali lekcyjnej nie może przebywać jednocześnie więcej niż 10 uczniów.

Uczniowie, którzy nie będą mogli w wyznaczonym terminie (przedziale czasowym) odebrać świadectwa zgłoszą się po nie we wrześniu do wychowawcy klasy.

Uczniowie klas trzecich odbywający obecnie praktykę zawodową otrzymają świadectwa w terminie późniejszym (wrzesień).

Aleksander Błaszczak
Dyrektor