» Start

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020 r. wg harmonogramu:

Podczas spotkań inauguracyjnych (oraz w drodze do szkoły) prosimy o przestrzeganie ogólnych zasad zachowania w czasach zagrożenia epidemicznego, tzn. utrzymywanie możliwie dużego dystansu, dezynfekcję rąk, noszenie maseczek zasłaniających usta i nos.