» Start

Projekt obywatelski 2021

Mając na celu dobro adeptów Akademii Piłkarskiej Bronowice, uczniów ZSB oraz mieszkańców dzielnicy Bronowice prosimy o głosy na Projekty Budżetu Obywatelskiego inicjowane przez Akademię Piłkarską Bronowice. W tym roku duży projekt obejmuje II etap rozbudowy boisk na terenie Zespołu Szkół Budowlanych, tj. instalację sztucznego oświetlenia w obrębie boiska głównego przy ul. Słowiczej 3.

Drugi projekt ma na celu organizowanie treningów piłki nożnej. Oprócz prowadzenia bezpłatnych zajęć stricte treningowych, Akademia realizować będzie formy szkolenia piłkarskiego w zakresie organizacji i koordynacji udziału uczestników zadania w meczach i turniejach towarzyskich. Projekt dedykowany będzie osobom indywidualnym, a także grupom skupionym w ramach lokalnych instytucji i placówek oświatowych.

Projekty Akademii Piłkarskiej Bronowice:

Termin głosowania: 15-28.10.2020 r.
Zagłosuj na: www.obywatelski.lublin.eu

Jak zagłosować?

W tym celu należy wejść na stronę www.obywatelski.lublin.eu, a następnie oddać swój głos, potwierdzając go hasłem otrzymanym na telefon komórkowy. W przypadku osób poniżej 18 roku życia konieczna jest zgoda rodzica bądź opiekuna prawnego. Aby ją wyrazić rodzic/opiekun prawny musi wprowadzić w formularzu do głosowania swoje imię i nazwisko oraz potwierdzić oświadczenie dotyczące zgody na głosowanie. Maksymalna ilość rejestracji z użyciem jednego numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail wynosi 5.

W tym roku głosujemy na 2 projekty dzielnicowe i 2 ogólnomiejskie, zatem każdy może dodatkowo oddać głos na inne projekty.

plakat projektu