» Start

Zapraszamy do udziału w konkursie!

W dniu 6 listopada 2020r. (piątek) odbędzie się szkolny konkurs z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Będzie miał on formę testu on-line. Rano w dniu konkursu za pośrednictwem dziennika elektronicznego zostanie przesłany wszystkim uczniom link do testu wraz z instrukcją. Link będzie aktywny od godz. 13:30 do godz. 14:00.

Konkurs jest organizowany we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Lublinie w ramach programu prewencyjnego „Kultura bezpieczeństwa” pod hasłem „Większa świadomość – większe bezpieczeństwo”

Budownictwo jest branżą o stosunkowo dużej wypadkowości, a statystyki wskazują, że najczęściej wypadkom ulegają młodzi pracownicy. Nasza szkoła podejmuje szereg działań mających na celu rozwijanie zainteresowania u uczniów problematyką bhp, kształtowania postaw odpowiedzialności za zdrowie własne oraz innych pracowników pracujących na budowie. Przeprowadzenie konkursu z wiedzy na temat bhp wpisuje się w te działania.

Zachęcamy do udziału w konkursie. Dla najlepszych przewidziane są atrakcyjne nagrody.