» Start

W dniu 6 grudnia 2020 Agnieszka Wesołowska – uczennica klasy czwartej Zespołu Szkół Budowlanych w Lublinie ul. Słowicza 3 trafiła do szpitala z zagrożeniem życia. Obecnie ratunkiem dla niej jest przetoczenie znacznej ilości krwi oraz podanie osocza (4 litry krwi oraz 2 litry osocza).

Aby oddać krew dla Agnieszki należy odwiedzić najbliższy punkt krwiodawstwa i poinformować, że jest to dar dla Agnieszki Wesołowskiej, która przebywa w szpitalu w Kozienicach. Nie musi to być ta sama grupa krwi co ma Agnieszka – można oddać każdą grupę krwi!

Zachęcamy szkolnych dawców krwi do pomocy naszej koleżance!

W imieniu rodziny z góry serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.

Koleżanki i koledzy z klasy IV O wraz z wychowawcą

Lista punktów krwiodawstwa w woj. lubelskim…