» Start

Szanowni Państwo

ze względu na objęcie patronatem przez Lubelski Ośrodek Kształcenia Dekarzy Sp. z o. o. oraz Polskie Stowarzyszenie Dekarzy oddział Lubelski uczniów, którzy kształcą się w zawodzie DEKARZ stworzono program stypendialny.

Celem programu stypendialnego jest

Stypendium jest nagrodą indywidualną dla uczniów, którzy wyróżniają się wśród innych szczególnymi umiejętnościami i osiągnięciami, ma na celu motywowanie ich do rozwijania uzdolnień i zainteresowań w nauce zawodu.

Stypendia będą przyznawane przez Komisje stypendialną po raz pierwszy w roku szkolnym 2020/2021 i będą wypłacane po zakończeniu roku szkolnego. W danym roku szkolnym będą przyznawane trzy stypendia o następującej wysokości na jednego ucznia:

Stypendystą może zostać uczeń Branżowej Szkoły Budownictwa I Stopnia nr 1 w Lublinie kształcący się w zawodzie dekarz spełniający łącznie następujące warunki:

Dodatkowe kryteria, które będą uwzględnione przez Komisję stypendialną przy udzielaniu stypendium:

W sytuacji, kiedy kryteria przyznania stypendiów spełni więcej niż trzech uczniów decyzję o przyznaniu stypendiów podejmie Komisja stypendialna biorąc pod uwagę opinie wychowawcy klasy dotyczącą postawy uczniów i ich osiągnięć, zaangażowania w życie szkoły oraz opinię pracodawcy, u którego uczeń realizuje praktyczna naukę zawodu.