» Start

Informacja na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

Zespół Szkół Budowlanych jako jednostka sektora finansów publicznych zobowiązany jest w terminie do 10 kwietnia 2021 r. dokonać zgłoszenia pierwszych pracowników do PPK.

Szkoły lubelskie objęte są umową o zarządzanie PPK przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Osoby zatrudnione, które ukończyły 18., a nie ukończyły 55. roku życia są automatycznie zapisane do PPK. Natomiast osoby zatrudnione, które ukończyły 55., a nie ukończyły 70. roku życia i są zainteresowane przystąpieniem do PPK muszą wypełnić stosowny wniosek. Osoby zapisane automatycznie do PPK, które chciałyby zrezygnować z PPK muszą wypełnić stosowną deklarację.

Zarówno wniosek jak i deklaracja muszą być złożone w sekretariacie szkoły w terminie do 26 marca 2021 r. Dodatkowo załączamy Pakiet informacji o PPK dla pracowników. Wśród nich znajdują się:

Materiały informacyjne o PPK pracownicy znajdą też na stronie Towarzystwa www.pkotfi.pl