» Start

Matura poprawkowa 2022 – język polski i matematyka

Data: 23 sierpnia 2022 r.

Godzina: 9:00

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), a na matematyce: kalkulator prosty, linijkę, cyrkiel.

Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.