» Start

Praktyczna nauka zawodu

Praktyczna nauka zawodu w Zespole Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego obejmuje:

  • Praktyczną naukę zawodu uczniów Branżowej Szkoły Budownictwa I Stopnia nr 1 w Lublinie (kształcenie w systemie dualnym), którzy są zatrudnieni jako młodociani pracownicy w przedsiębiorstwach i zakładach rzemieślniczych współpracujących ze szkołą. Są to uczniowie kształcący się w zawodach: elektryk, monter sieci instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz oraz stolarz, którzy jako młodociani pracownicy otrzymują wynagrodzenie, a okres ich zajęć praktycznych zalicza się do stażu pracy.
  • Zajęcia praktyczne uczniów Technikum Budowlanego i Technikum Drzewnego, których realizacja odbywa się w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych: budowlanej, stolarskiej, instalacji i sieci sanitarnych oraz energetyki odnawialnej. Zajęcia te są realizowane w celu przygotowania uczniów do egzaminów zawodowych w kwalifikacjach w modelu „W”.
  • Praktyki zawodowe, w tym staże w Niemczech dla uczniów technikum, których celem jest pogłębienie i zastosowania zdobytej wiedzy oraz umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach przedsiębiorstwa budowlanego, co jest niezbędne do podjęcia w przyszłości pracy zawodowej.