» Start

Wolontariat

Szkolne Koło Wolontariatu – wolontariat charytatywno-społeczny

  • charytatywny udział w organizacji imprez kulturalnych, akcji charytatywnych zbiórek darów, kwest, kiermaszy
  • włączenie się w pracę placówek opiekuńczo-wychowawczych (domów dziecka, ośrodków pomocy społecznej itp.)
  • pomoc w organizacji imprez szkolnych
  • pomoc koleżeńska (np. w nauce)
  • współpraca z Cerntrum Wolontariatu w Lublinie

Opiekunowie:
Żaneta Łopuszyńska (opiekun SU)
Monika Hiszpańska (pedagog szkolny)

Wolontariat sportowy

  • charytatywny udział w organizacji imprez sportowych
  • obstawa imprez sportowych i kulturalnych na obiektach sportowych Lublina (Arena, Globus, Aqua)
  • przynależność do Centrum Wolontariatu Sportowego Lublina, gdzie za działalność przyznawane są punkty oraz nagrody rzeczowe

Opiekun:
Barbara Pudło (nauczyciel WF)